Over eX:plain

eX:plain is als organisatie verantwoordelijk voor het examineren en certificeren van circa 400.000 kandidaten op jaarbasis. Wij zijn één van de grootste examenorganisaties in Nederland. Onze verschillende examenprogramma’s zijn gericht op examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds, met een portfolio dat varieert van medisch onderzoekers tot buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 

eX:plain staat voor goed en eerlijk examineren, zodat jij een diploma met waarde ontvangt om trots op te zijn. Wil je meer weten? Ga naar de corporate website.