Disclaimer

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluiten eX:plain en de andere betrokken organisaties iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Privacy

Stichting eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In ons Privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met uw privacy.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen we, met gebruik van Google Analytics, de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren.Contactgegevens die u achterlaat via het contactformulier op deze website worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden.

Deze organisaties en scholen werken al met Proctoring Services